Mateřská škola:
Tyršova 598
Kouřim
281 61
 
menu
 
Mateřská škola Kouřim, okres Kolín, Tyršova 598, 28161 Kouřim
 
Vážení rodiče, jsme rádi, že Vaše děti budou navštěvovat naši mateřskou školu. Škola je čtyřtřídní, každá třída má své pojmenování :  Sluníčková, Berušková, Motýlková, Kytičková.  
Třídy jsou smíšené, to znamená, že věkové rozložení dětí ve třídě je od 2,5 do 6ti let.  Sourozenci a kamarádi tak mohou navštěvovat společnou třídu.
Úkolem našeho zařízení je podílet se spolu s rodiči na všestranném rozvoji dítěte. Chceme v dětech probouzet aktivní zájem a chuť se kolem sebe dívat, naslouchat a objevovat. Probouzet odvahu a nebát se ukázat, co všechno už samo umí, zvládne a dokáže. Čas prožitý v mat. škole bude radostí, příjemnou zkušeností a zdrojem dobrých základů do života i pro další vzdělávání. Dětem je umožněn adaptační přístup.